บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็มแอนด์อี คอนแทรคเตอร์ จำกัด


62/17 อาคารภีมพร ซอยลาดพร้าว 35
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

 02-5419166-9, 02-5419560, 02-5419887,
      02-5418779, 02-938-3329

 02-541-9171

 work@imec.co.th

Please insert you name for contact us.
Please insert you your message for contact us.
() is required information!!