เกี่ยวกับบริษัท อินโนเวทีฟ เอ็มแอนด์อี คอนแทรคเตอร์ จำกัด และ บริษัทในเครือ


go to www.plaza-lagoon.com  go to www.victorypoint.net     go to www.baanviewviman.com  go to www.thecentrio.com


พัฒนามาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือความพอใจของลูกค้า ไม่แสวงหาแต่ผลกำไร ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม


ชื่อองค์กร : Innovative M&E Contractor Co., Ltd.
ก่อตั้งเมื่อ : มิถุนายน พ.ศ.2539
สถานที่ตั้ง : 62/17 อาคารภีมพร ซอยลาดพร้าว 35 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5419166-9, 02-5419560, 02-5419887, 02-5418779, 02-938-3329
เบอร์โทรสาร : 02-541-9171
อีเมล : work@imec.co.th
ทุนจดทะเบียน : 15 ล้านบาท
Bank References : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)


Mr.Apichapramote L.