บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็มแอนด์อี คอนแทรคเตอร์ จำกัด


IMEC : CRP-PU FOR COLDROOM